nha hat thanh pho 2

Vẫn nhớ về cây xanh Thành Phố

Nhìn phố trơ trọi… bỗng ứa nước mắt. Con đường Đồng Khởi có vài khoảnh xanh ở công viên Chi Lăng, ở công viên trước Nhà Hát Lớn… từ gần trăm năm nay thế là không còn nữa Đối với tôi và nhiều người, những hàng cây cổ thụ ở Hà Nội, Sài Gòn không…

About these ads