Lễ Thượng cờ tại cửa ngôi nhà đoàn Mỹ ở

Niềm tin trong thử thách

Mới đây, trong phát biểu của mình, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang có nhắc đến yếu tố niềm tin của dân đối với người lãnh đạo có vai trò quan trọng như thế nào đối với sự nghiệp chung của đất nước. Nhân đây, xin nhắc lại những sự kiện diễn ra cách đây…