vận động tranh cử ở Cambodia

Khi nào một quốc gia chuyển qua thể chế dân chủ?

Có nhiều thảo thuận khác nhau về quá trình dân chủ hóa và nguyên nhân cũng như điều kiện để tạo ra một nền dân chủ, trong đó có mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và dân chủ hóa. Samuel Huntington, để trả lời cho câu hỏi “liệu sẽ có nhiều quốc gia trở…

Về quảng cáo
quoc hoi

BƠI TRONG HỒ RÁC…!

Sau mấy ngày họp Quốc hội, trong hội trường mới xây xong hoành tráng – hiện đại, các đại biểu đã phát biểu rất mạnh mẽ, nêu lên những bức xúc, lo lắng, và nhiều câu hỏi đã đặt ra. Tạm gác qua vấn đề đối ngoại trong quan hệ thì thụp Việt-Trung và nỗi…