suy ngam

Về chuyến thăm Trung Quốc của các tướng lĩnh cao cấp

BỘ TRƯỞNG PHÙNG QUANG THANH THĂM TRUNG QUỐC LIỆU CÓ NGĂN ĐƯỢC ÂM MƯU CỦA HỌ CHIẾM BIỂN, ĐẢO CỦA CHÚNG TA VÀ BÁ CHIẾM BIỂN ĐÔNG KHÔNG? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ các thế hệ cầm quyền TQ từ bỏ mưu đồ thôn tính nước ta. Năm 1974, họ đánh chiếm Hoàng…

Về quảng cáo
khuôn mặt tướng Vịnh ( sau vai bà Merkel) trong buổi đón tiếp Thủ tướng Dũng ở Berlin

Tướng Vịnh đi đâu ?

Dư luận đang chú ý về đoàn cán bộ cao cấp của quân đội Việt Nam do ông Phùng Quang Thanh dẫn đầu thăm hữu nghị Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 18/10. Ngoài ông Bộ trưởng có nhiều vị tướng giữ trọng trách trong quân đội như: “Tham gia đoàn có Trung tướng…