Thế kỷ 21 này cần lắm những tấm lòng vị tha của con người cho nhau để cùng tận hưởng cuộc sống loài người.

Thế giới ít vị tha

Thế giới thời toàn cầu hóa dựa trên sự phát triển vượt bực của khoa học công nghệ từng gieo vào lòng người những hy vọng về một tương lai sung túc và hòa bình hơn. Đã từng có hy vọng rằng khoa học kỹ thuật sẽ đưa con người xích lại gần nhau hơn…

11

Tháng bảy cô hồn

1. Tháng bảy là tháng cô hồn. Cần-lao An-nam vẫn luôn tâm niệm vậy. Không biết có phải ma xui quỷ khiến trong tháng cô hồn, mà nhiều vụ giết/chết người đã xảy ra với tính chất chung là rất nghiêm trọng và man rợ, mặc dù nguyên nhân thì khác nhau. Chỉ mấy ngày…