banh trung thu

Trung Thu, trong một phút giây

Đoàn làm phim thời sự giàn giá kéo đến một trường tiểu học. Tết Trung Thu là một trong những dịp quan trọng cần ghi lại hình ảnh con nít Việt Nam ở xứ người được học về văn hoá cội nguồn như thế nào. Một nhóm trẻ em của trường tiểu học giúp dạy…

Về quảng cáo
600-428_questionmark

Giữ cái gì ?…

Khi tìm hiểu về một số nhân vật đã thành công trong việc giúp cho dân tộc của họ thoát khỏi sự thống trị của chế độ phân biệt chủng tộc, chế độ độc tài hay toàn trị, tôi rút ra nhận xét sau đây: Nelson Madela, Václav Havel, Aung San Suu Kyi… đều là…