Thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên.

Không chỉ xây một đài tưởng niệm

Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bảo vệ tổ quốc. Đó là chân lý của lịch sử và không ai có thể nói khác. Nhưng trang sử chống ngoại xâm này chưa được đưa vào trong chương trình giáo khoa lịch sử của Việt Nam. Những…

About these ads
bac 54-2

Di chúc Bắc Kỳ tự do

Cho C. và những người bạn đất Bắc của tôi Câu chuyện kỷ niệm 60 năm về hành trình đến miền Nam của hơn một triệu người trôi qua lặng lẽ. 20 tháng 7, 1954 trở thành lịch sử thế giới, nhưng chưa bao giờ đủ với những câu chuyện kể về số phận và…