Không có bên thắng thua, chỉ có dân tộc này thảm bại?

Xuân Bình Đã một năm kể từ ngày bạn công bố Bên Thắng Cuộc. Bạn đã làm được một việc mà rất nhiều người cầm bút, những trí thức chân chính đều ước mơ. Bước đầu, cuốn sách đã góp phần vén lên chỗ tăm tối của một thứ ý thức hệ và làm nên…

About these ads

Tướng Giáp

Bên Thắng Cuộc Trích Chương 15 – Tập II. Quyền Bính, nhà xuất bản OSINBOOK, 2012, tr. 134-178 Huy Đức Mưu lược và quyết liệt không chỉ trong những cuộc chiến quy ước như Điện Biên Phủ, năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, tướng Giáp đã cùng với…

“Bên thắng cuộc” đã thắng

Ngô Minh Hiện nay dù có rất nhiều ý kiển khác nhau về cuốn sách Bên Thắng Cuộc ( Tập I: Giải phóng, tập 2: Quyền Bính) của nhà báo Huy Đức. Báo chí lề phải thì liên tục in bài phê phán, chê bai nào là “một nửa sự thật không phải là sự…

Huy Đức sẽ không đơn độc

Lương Kháu Lão Là một trong những người sống gần trọn đời trong chế độ cộng sản, tôi chỉ đọc, chỉ biết những gì báo chí của Đảng viết ra . Một thời tôi đã từng say mê những bài viết của Thép Mới, Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Hữu Chỉnh , Hữu Thọ, Hoàng Tùng,…

Mật mã “Bên Thắng Cuộc”

Nguyễn Khánh Hưng Bên Thắng Cuộc đã tạo ra lịch sử khi sự xuất hiện của nó, đã giải mã một vấn đề quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại: Nguyên nhân đưa đến một Việt Nam tương tàn của hôm nay! Một cuốn sách không phải do một chính quyền hay một…

Biết một nửa còn hơn không

Nguyễn Thông Mấy ngày qua, ta hay gặp câu triết lý về bánh mì và sự thật trong bài viết của các “dư luận viên” xung quanh tác phẩm Bên thắng cuộc. Nói chung rất hài. Là kẻ quê mùa ít học, tôi cũng rụt rè thưa với các vị ấy, rằng một nửa bánh…