Không có bên thắng thua, chỉ có dân tộc này thảm bại?

Xuân Bình Đã một năm kể từ ngày bạn công bố Bên Thắng Cuộc. Bạn đã làm được một việc mà rất nhiều người cầm bút, những trí thức chân chính đều ước mơ. Bước đầu, cuốn sách đã góp phần vén lên chỗ tăm tối của một thứ ý thức hệ và làm nên…

Tướng Giáp

Bên Thắng Cuộc Trích Chương 15 – Tập II. Quyền Bính, nhà xuất bản OSINBOOK, 2012, tr. 134-178 Huy Đức Mưu lược và quyết liệt không chỉ trong những cuộc chiến quy ước như Điện Biên Phủ, năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, tướng Giáp đã cùng với…

“Bên thắng cuộc” đã thắng

Ngô Minh Hiện nay dù có rất nhiều ý kiển khác nhau về cuốn sách Bên Thắng Cuộc ( Tập I: Giải phóng, tập 2: Quyền Bính) của nhà báo Huy Đức. Báo chí lề phải thì liên tục in bài phê phán, chê bai nào là “một nửa sự thật không phải là sự…