BVN- ngày buồn cho cộng đồng Việt

Giờ đây, trang BVN phải vào bằng cách vượt tường lửa. Lại một trang hay nữa của giới tri thức Việt phải dùng hạ sách như các trang Talawas, RFA,.. Một ngày buồn cho cả cộng đồng Việt. Trích thư kính báo của GS Huệ Chi.

‘Người yêu nước’

An ninh Việt Nam công nhận giáo sư Nguyễn Huệ Chi là ‘người yêu nước’, sau 22 ngày thẩm vấn về hoạt động của trang bauxitevietnam.info, theo Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cố vấn luật pháp cho trang Bauxite Việt Nam. Ông Vũ nói thêm, cơ quan An ninh Điều tra thuộc bộ…