quoc hoi

Nghĩ về Quốc hội họp trong Nhà Quốc hội mới!

Người xưa có câu, “Y phục xứng kỳ đức – Nôm na là việc ăn mặc sao cho thích hợp với cương vị, nơi chốn, với công việc và môi trường…” và còn có thể hiểu ngược lại “Kỳ đức xứng y phục”… Mong rằng khi họp trong căn nhà mới, hiện đại với đầy…

Về quảng cáo