nghi huu

Nơm nớp sống trong nỗi lo… bị lộ?!

Hi vọng từ đây, thời “hạ cánh” đã không còn “an toàn” cho những ai cố tình làm sai trái, tham ô, tham nhũng, tiêu cực… Họ sẽ không còn yên ổn hưởng tuổi già mà suốt đời nơm nớp sống trong nỗi lo… bị lộ. Hi vọng từ đây, thời “hạ cánh” đã không…

About these ads
mh_luong02-dedc7

Đừng để tiến lên… bằng cũ!

Giả sử có tăng đến 20% lương mà mức lạm phát cũng tăng 20% thì đời sống của người lao động vẫn sẽ… tiến lên bằng cũ. Sau nhiều phiên họp không có kết quả, sáng 6.8 Hội đồng tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu chọn phương án cuối cùng về đề xuất mức…