cu tri

Cử tri chẳng ai muốn đại biểu nhờ người… bấm nút hộ!

 Điều lo ngại nhất của cử tri có lẽ là lời của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “có tình trạng đại biểu bấm hộ người khác” bởi cử tri chắc chẳng ai muốn người đại diện cho mình lại đi nhờ người khác bấm nút hộ, phải không các bạn? “Mấy phiên gần đây số…

Về quảng cáo