nha cong vu

Nhà nguyên Chủ tịch Nghiên, nhà Chủ tịch nước và lương TT Obama

Trước sau ông cũng phải trả thôi bởi đất nước ta còn khó khăn, biết bao hộ dân còn đói nghèo, bao gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng đang không có một căn nhà ra hồn để ở… Từ dư âm…