Quyền lực đích thực ở đâu?

Dương Kỳ Anh Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người cố “chạy” cho được những chức này, chức khác, bởi vì theo suy nghĩ thường tình, có chức thì có quyền, có quyền thì có tiền, có tiền thì “mua tiên cũng được” – nghĩa là, có tất cả! Quyền lực đích thực ở đâu?…