Người trẻ là sức mạnh của quốc gia

Phan Long thực hiện Trao đổi với Sinh Viên Việt Nam, nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc), cho rằng: Thanh niên hiện nay sẽ là những người phải giải quyết “bài toán” biển đông trong tương lai, do vậy, xã hội cần để thanh…