Dương Danh Dy: “Giới truyền thông còn nhiều việc phải làm”

“Giới truyền thông còn nhiều việc phải làm” Đó là ý kiến của ông Dương Danh Dy, nguyên tổng lãnh sự VN tại Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm1993-1996, trong chiến lược bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa… Nga Linh phỏng vấn * Trong thời gian công tác tại Bắc Kinh, Quảng…

Về quảng cáo