Đường 9-đoạn của TQ rất khó vẽ vì nó... không có tọa độ.

Với giàn khoan 981, Trung Quốc thực sự muốn gì?

Từ khi vụ giàn khoan Haiyang 981 xảy ra (2/5/2014) đến nay, RSIS – Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, trực thuộc ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore – vẫn là một think-tank (viện tư tưởng) rất có ảnh hưởng đối với dư luận quốc tế quan tâm đến tranh chấp chủ quyền trên Biển…

Về quảng cáo