Kế hoạch thằng Bờm “lấy lại lòng dân”

Hạ Đình Nguyên Trong những lúc quá bi phẫn, người ta phát hiện ra niềm vui. Vì chẳng phải đã có câu: “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười!”? Đây là cái cười ngày 17 tháng 2 vô cùng đặc biệt của Việt Nam: Một cuộc khiêu vũ và ca hát được công khai…

About these ads