Kế hoạch thằng Bờm “lấy lại lòng dân”

Hạ Đình Nguyên Trong những lúc quá bi phẫn, người ta phát hiện ra niềm vui. Vì chẳng phải đã có câu: “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười!”? Đây là cái cười ngày 17 tháng 2 vô cùng đặc biệt của Việt Nam: Một cuộc khiêu vũ và ca hát được công khai…

About these ads

Sự nói dối cưỡng bức?

Hạ Đình Nguyên Bản chất của sự nói dối là biết sự thật nhưng cố ý nói khác đi một cách có ý thức, với mục đích che giấu hay tránh né sự thật. Nói khác sự thật, do tình thế cưỡng bức không thể nói sự thật, phải gượng lòng nói dối, tạm gọi…

Suy nghĩ cuối năm

Hạ Đình Nguyên Trong một buổi họp mặt của anh em cũ, đề cập đến phong trào đấu tranh thời “chống Mỹ cứu nước”, có một ý kiến phát biểu mà lâu nay,riêng tôi có cảm nhận tương tự : “Nói đến cái tự hào của thế hệ tham gia phong trào đấu tranh trước…