ke khai tai san

Hãy nói chuyện “phải trái” với người trên lưng ngựa

Nhiều người lên tiếng “Phải tìm cho ra những ông Truyền khác”. Ý muốn nói rằng, không phải chỉ một mình ông TrầnVăn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiều tài sản và vi phạm như vừa được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố. Trả lời báo chí, đại biểu Quốc…

Về quảng cáo