dai hoc

Trường đại học dứt khoát không phải là quán phở

So sánh trường đại học với quán phở chỉ là một cách nói phiếm chỉ. Hiểu rộng hơn có nghĩa là trường đại học không phải là doanh nghiệp kinh doanh lấy lãi. Doanh nghiệp kinh doanh lấy lãi làm giàu cho mình, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho xã hội, đóng thuế…

Về quảng cáo
con ong chau cha

Kẻ sĩ rời xa, bất tài ăn bám

Đã có nhiều diễn đàn bàn về tình trạng tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài không muốn trở về Việt Nam làm việc. Phần lớn người trong cuộc đều cho rằng họ rất muốn về nước cống hiến, nhưng do môi trường không phù hợp nên họ không dám về, hoặc có người…