“Xú khẩu công”

“Xú khẩu công ngươi chớ nên luyện”. Bút Bi Lá vàng lớp lớp, xuân phong lồng lộng. Lẩn trong đoàn người du xuân rộn rã, bên một tửu điếm, quần hùng nhốn nháo bàn luận sôi nổi. Xem chừng giang hồ vừa có biến cố. Một gã ăn mày khẳng khiu hôi hám, mặc mớ…