Chuyện vui về thăm dò

Hiệu Minh Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm có kết quả, mình phỏng vấn Osin đang rửa bát và dọn nhà ở Virginia. Anh nói nguyên văn như viết trên facebook “Chúng ta có quyền đòi hỏi cao hơn, nhưng theo tôi, thiết kế ba cấp độ tín nhiệm là một lựa chọn…

“Bên thắng cuộc” đã thắng

Ngô Minh Hiện nay dù có rất nhiều ý kiển khác nhau về cuốn sách Bên Thắng Cuộc ( Tập I: Giải phóng, tập 2: Quyền Bính) của nhà báo Huy Đức. Báo chí lề phải thì liên tục in bài phê phán, chê bai nào là “một nửa sự thật không phải là sự…

Chiến tranh 17-2-1979

Huy Đức Ngày 16-3-1979, Trung Quốc rút hết quân, cuộc chiến tranh ngắn ngủi mà Đặng Tiểu Bình tuyên bố để “dạy cho Việt Nam một bài học”, kết quả, theo các học giả phương Tây, Trung Quốc đã bị Việt Nam dạy cho bài học. Nhưng suy cho cùng thì điều quan trọng không…