Suy nghĩ cuối năm

Hạ Đình Nguyên Trong một buổi họp mặt của anh em cũ, đề cập đến phong trào đấu tranh thời “chống Mỹ cứu nước”, có một ý kiến phát biểu mà lâu nay,riêng tôi có cảm nhận tương tự : “Nói đến cái tự hào của thế hệ tham gia phong trào đấu tranh trước…

Phong trào “Chiếm phố Wall” đang lan rộng khắp thế giới

Nguyễn Viết Hai ngày cuối tuần, khẩu hiệu duy nhất kêu gọi “Đoàn kết vì một sự thay đổi toàn cầu” đã được giương lên tại 951 thành phố của 82 quốc gia. Xuất phát từ phong trào “Chiếm phố Wall” tại New York, phong trào phản kháng này đang biến đổi về chất và…

Về quảng cáo