Tại sao tôi ủng hộ Thủ tướng?

Mặc Lâm Dưới quan điểm của Giáo Sư Tương Lai, nguyên giám đốc Viện Xã Hội Việt Nam thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có tầm nhìn xa và có thể làm cho Việt Nam biến chuyển theo hướng tích cực. Đây là một nhận xét rất gây tranh cãi và cuộc phỏng…

Xin Thủ tướng cho tôi tin một lần

“Cả nước phải chia sẻ với thông điệp của Thủ tướng, bắt tay vào cùng thực hiện. Những thách thức sống còn đối với đất nước đòi hỏi chúng ta phải làm như thế“. cựu Đại sứ Nguyễn Trung (bài trên Tuổi Trẻ Diễn đàn “Làm thế nào thực hiện thông điệp của Thủ tướng?”)…

Về quảng cáo