Chuyện nhà, chuyện nước

Huỳnh Thế Du Sự vận hành cũng như khả năng trở nên thịnh vượng của một quốc gia, nhìn dưới góc độ kỹ thuật, là rất phức tạp. Tuy nhiên, về cơ bản nó không khác nhiều so với một gia đình. Không phải của nả ông bà để lại mà sức khỏe và trí…

Thông điệp gửi lại từ cuộc sống

Phạm Kỳ Đăng Tin tức từ đại án tham nhũng chỉ xác nhận lại những gì bàn dân nói đến một hiện trạng sống của quan chức đem công quỹ đánh bạc, đút lót tới hàng triệu USD. Hiện trạng xì ra tại một phiên tòa xử, đến nhanh hơn mọi lời đồn thổi từ…

Xã luận đầu năm

Chất lượng sống có thể bị nhìn lệch qua lăng kính của chỉ số tăng trưởng kinh tế, nhưng bao giờ cũng được phản ảnh trung thực qua những điều tưởng chừng rất nhỏ. Mỗi đầu năm một bài xã luận tra tấn của người đứng đầu chính phủ như nghi thức bất biến của…