Luật nào chống “trả thù ngầm”?

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế về bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Rõ ràng trong cuộc chiến với “giặc nội xâm” thì đây là bước tiến. Tuy nhiên, vấn đề được trông chờ không phải là 10 triệu đồng tiền thưởng hay bằng khen mà…